Info

Mikä on Helvi?

Helvi on virtuaalinen ryhmäkeskusteluohjaaja, joka toimii Helsingin kaupungin esihenkilöiden ja työntekijöiden apuna. Helvistä on erityisen paljon hyötyä etsiessä tiimitasoista yhteisymmärrystä tai omalle tiimille sopivaa tapaa soveltaa monimutkaisia ohjeita. Helvi on helppokäyttöinen ja helposti saavutettava auttaja. Ryhmäkeskusteluiden lisäksi Helvi ohjaa myös yksilöpohdintaa esimerkiksi oman työn johtamisen teemoista.

Miten sitä käytetään?

Helvi toimii ilman kirjautumista tai oheisohjelmien asennusta. Sessiot toimivat helposti suoraan selaimessa ja kaikilla älylaitteilla. Helviä voi käyttää myös älypuhelimella mutta ryhmissä kannattaa käyttää tietokonetta ja isoa näyttöä tai projektoria. Helvi-session aikana kaikkien osallistujien tulisi voida nähdä kuva ja kuulla äänet. Kannattaa myös etukäteen huomioida, että session aikana kirjoitetaan pohdintojen tuloksia ylös.

Kenelle se on tarkoitettu?

Helvi on tarkoitettu virtuaaliseksi työkaveriksi ihan kaikille Helsingin kaupungin työntekijöille. Helvi ei kuitenkaan leiki vaikeasti saavutettavaa: Helvi.hel.fi –osoitteessa kuka tahansa voi tutustua Helviin ja käydä sessioita läpi yksin tai yhdessä tiimin kanssa. 

Millainen on Helvi-sessio?

Helvi-sessiossa esitellään taustatietoa kuvina, videona ja tekstinä ja sen jälkeen käsitellään aiheita keskustellen. Session aikana kirjoitetaan yhteisiä pohdintoja ylös. Helvin ääni ja helppokäyttöinen ohjaus auttavat lopputulokseen pääsemisessä. Helvi-sessiot ohjaavat aina kohti konkreettista ja yhdessä päätettyä toimintaa. Jos olette keskustelleet Helvissä vaikkapa työn eettisistä periaatteista, saatte Helvi-session lopputuloksena tiimitaulun ryhmänä valitsemastanne keskeisimmästä eettisestä periaatteesta ja toimenpiteistä, jotka mahdollistavat yhdessä sovittujen toimenpiteiden tekemistä.

Miten Helvi on ollut työntekijöiden käytössä poikkeustilanteessa?

Etätyötä on tehty Korona-aikana poikkeuksellisen paljon. Helvistä toteutettiin pika-aikataululla kaikilla älylaitteilla helposti käytettävä yksilötyöversio, joka auttaa pohtimaan oman etätyön johtamista, työhyvinvointia ja työpaikan yhteistä sosiaalista pääomaa. Korona-aikana Helviä on käytetty hyvällä menestyksellä myös teamsin kautta, kun ryhmäkokoontumiset eivät ole olleet mahdollisia.

Mitä muuta minun pitäisi tietää?

Helvi on Helsingin kaupunginkanslian itse kehittämä tuote. Helvi ohjaa tällä hetkellä käsittelemään etätyötä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, työn eettisiä periaatteita  ja korvaavaa työtä. Tänä vuonna lanseerataan useita uusia Helvi-sessioita kuten vaikkapa lasten ja nuorten seksuaalisen häirinnän ja groomingin ja sekä oppilaitosten kielitietoisuuden teemoista. Helvi kerää sähköpostiosoitteen ja Helvi-session osallistujamäärän analytiikkaa varten. Saatamme myös lähettää osallistujille käyttäjätestausta. Ilmoitamme käytöstä sähköpostin keräyksen yhteydessä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tietosuojaseloste.